• حمایت از کالای ایرانی

 • بیاییدچرخه را بچرخانیم؛ خرید کالای ایرانی، اشتغال فرزندان ایرانی

 • پدافند غیرعامل یک اصل همیشگی و مستمر

  پدافند غیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت مقابله با تهدیدات مختلف در حوزه صنعت

 • راه اندازي سامانه بهين ياب شهركهاي صنعتي

  در ادامه روند رونق تولید، صنعتگران می توانند برای دریافت تسهیلات سرمایه درگردش و ثابت در سامانه بهین یاب ثبت نام کنند.  در راستای حمایت از طرح رونق اقتصادی، تولید و اشتغال پایدار واحدهای تولیدی وطرحهای صنعتی و بازگشایی مجدد سامانه بهین یاب جهت دریافت تسهیلات مالی فرصت مناسبی برای درج اطلاعات واحدهای صنعتی است.

 • اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال

 • واحدهاي مستقر
  ?? شهرک
  ????? نفر
  ???? واحد
  ????? ميليارد ريال
  آمار صنايع کوچک
  ???? واحد
  ????? نفر
  ????? ميليارد ريال
  آمار سايت

  کاربران انلاین

  در حال حاضر 0 کاربر و 4 مهمان آنلاین می باشند.

  تعرفه قیمتها

  *از مرورگر كروم (Chrome) استفاده شود*
   

  رديف نام شهرك/ناحيه موقعيت زمين سال 1393- سه ماهه سوم توضيحات نحوه  
  صنعتي شهرك قابل واگذاري پرداخت
  1 ش مشهد(طوس) كيلومتر15ج مشهد-قوچان ندارد 2,300,000 -  حداكثر30 ماهه (10 قسط سه ماهه) حداقل 30درصد نقد و الباقي
  2 ش مشهد( فناوري صنايع غذايي) كيلومتر15ج مشهد-قوچان دارد 2,450,000  
  3 ش مشهد(كلات) كيلومتر15ج مشهد-كلات ندارد 720,000 -
  4 ش مشهد4(ماشين سازي) كيلومتر27ج مشهد-قوچان ندارد 900,000 -
  5 ش كاويان(فاز يك) كيلومتر40ج مشهد- فريمان ندارد 430,000 -
  6 ش چناران(فاز يك)  جنوب شهر چناران ندارد 525,000 -
  7 ش خيام(نيشابور) كيلومتر20ج نيشابور- مشهد دارد* 350,000 -
  8 ش مشهد(بينالود) كيلومتر50ج مشهد-نيشابور دارد* 320,000 - حداقل 30 درصد نقد و الباقي حداكثر 30 ماهه(10 قسط سه ماهه)
  9 ش كاويان(فازدو) كيلومتر40ج مشهد- فريمان دارد 430,000 -
  10 ش چناران(فاز دو)  جنوب شهر چناران دارد* 525,000 -
  11 ش قوچان1 كيلومتر5ج قوچان- شيروان ندارد 255,000 -
  12 ش قوچان2 كيلومتر 17 جاده قوچان - مشهد دارد 330,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  13 ش سبزوار1 كيلومتر15ج سبزوار- شاهرود دارد 235,000 -
  14 ش سبزوار2 كيلومتر15ج سبزوار- شاهرود دارد 235,000  
  15 ش تربت حيدريه1 كيلومتر4ج تربت- گناباد دارد 230,000 -
  16 ش تربت حيدريه 2 حاشيه شمالي كمربندي شهرتربت دارد 290,000 -
  17 ش كاشمر كيلومتر5ج كاشمر- تربت  دارد 210,000 -
  18 ش بردسكن كيلومتر15ج كاشمر- بردسكن دارد 170,000 -
  19 ش گناباد كيلومتر5ج گناباد- مشهد دارد 195,000 -
  20 ش فريمان كيلومتر 2/5جاده فريمان - تربت جام دارد 295,000 -
  21 ش عطار كيلومتر 18 ج نيشابور - سبزوار  دارد 260,000 -
  22 ش مشهد(چرمشهر) كيلومتر35ج مشهد-سرخس دارد 380,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  23 ش تربت جام كيلومتر5ج تربت جام- فريمان دارد 300,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  24 ن رباط سنگ تربت حيدريه كيلومتر 5 جاده رباط سنگ - مشهد ندارد 315,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  25 ن خرگرد خواف كيلومتر 5 جاده خواف - تايباد دارد 260,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  26 ش بجستان كيلومتر 15 جاده بجستان - فيض آباد دارد 210,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره  حداقل 15درصد نقد و الباقي حداكثر 36 ماهه(12 قسط سه ماهه)
  27 ش جوين ;كيلومتر 44 سبزوار - اسفراين دارد 250,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  28 ن مه ولات كيلومتر 22فيض آباد- تربت حيدريه دارد 260,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  29 ش درگز كيلومتر9ج قديم درگز- قوچان دارد 230,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  30 ش تايباد كيلومتر7ج تايباد- دوغارون دارد 240,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  31 ن رشتخوار كيلومتر 1/5 رشتخوار - خواف دارد 220,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  32 ن كوثر گناباد كيلومتر 12 گناباد - بيمرغ دارد 80,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  33 ن زاوين كلات كيلومتر 90 مشهد - كلات دارد 205,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  34 ن كمال الملك نيشابور كيلومتر 7 جاده بزغان - قوچان ندارد 255,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  35 ن جغتاي سبزوار كيلومتر 2 جاده جغتاي - جوين دارد 195,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  36 ن باخرز تايباد كيلومتر 2 جاده  باخرز - كرديان دارد 210,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  37 ن خوشاب - دارد 225,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  38 ن كاخك گناباد كيلومتر 5 جاده كاخك - گناباد  دارد 195,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  39 ن ميان جلگه كيلومتر10جاده نيشابور - كاشمر دارد 255,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
  40 ن نصرآباد* كيلومتر 45 جاده فريمان - تربت جام دارد 255,000 قابل تخفيف  توسط هيات مديره 
   
   
  توضيحات  :            
  *  فقط در رديف هاي قيد شده ، امكان تخفيف  توسط هيات مديره وجود خواهدداشت. امكان تغيير قيمت ها وجود خواهد داشت.
  * در شهرك صنعتي چناران(طرح توسعه) زمين قابل واگذاري وجود دارد ولي صرفا امكان استقرار طرح هاي كم آب بر(به ازاء هر هكتار زمين حداكثر آب مصرفي ساليانه  3000 متر مكعب)  ميسر ميباشد .  
  * در شهركهاي صنعتي كاشمر و سبزوارو زاوين و خيام واحدهاي كارگاهي كوچك احداث شده و آماده واگذاري به متقاضيان ميباشد و براي فاز بعدي كارگاهي شهرك ماشين سازي نيز ثبت نام مي شود.
  * از بخش نقدي شركت هاي تعاوني ، ده درصد ( 10% ) كسر و به اقساط قرارداد آنها افزوده خواهد شد .    
  * سهم نقدي ايثارگران و نخبگان به نسبت سهام در قرارداد (بدون تغيير در مبلغ كل قرارداد) 10 درصد كمتر از سايرين بوده و به دوران اقساط آنان يك سال (4 قسط سه ماهه )  
  اضافه مي گردد يا به نسبت سهام ايشان در قرارداد 5 درصد (5%) بخشودگي به كل مبلغ قرارداد تعلق مي گيرد.    
  ايثارگران شامل بستگان درجه 1 شهدا و مفقودالاثرها و اسراء(پدر ،مادر، همسر و فرزند شهيد)، آزادگان، جانبازان(حداقل 10% جانبازي)، رزمندگان داوطلب(دارندگان حداقل 6ماه جبهه داوطلبانه) 
  و رزمندگان (دارندگان حداقل يكسال جبهه غير داوطلبانه در زمان دفاع مقدس و بعد از آن در مناطق عملياتي) ميباشد.
  * در صورت پرداخت كامل حق بهره برداري بصورت نقد (بجزكارگاه هاو ساختمانهاي ساخته شده )، مشمول 12 درصد (12%) تخفيف به مبلغ كل قرارداد خواهند شد . 
  *  به منظور تشويق و جذب متقاضيان سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي ، در صورت تحقق شرايط تعيين شده( ارائه برنامه زمانبندي ساخت و ساز واحد  در حداكثر 12 ماه در 
  زمان عقد قرارداد،نداشتن تخلف از ضوابط ساخت و ساز و ارائه پايان كار، پرداخت به موقع اقساط، تخصيص حداقل 45% عرصه تخصيصي به زيربنا و دريافت پروانه بهره برداري در حداكثر 12ماه از زمان عقد قرارداد)
    از تسهيلات بخشودگي در قيمت حق بهره برداري از زمين و تاسيسات طبق دستورالعمل مربوطه برخوردار خواهند شد.
  متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتربه شركت شهركهاي صنعتي خراسان واقع دربلوارخيام جنب سازمان جهادكشاورزي خراسان مراجعه ويا از طريق سايت اين شركت   
  به ادرس WWW.khorasaniec.ir مراجعه و يا با تلفن9 -05137642005تماس حاصل نمايند .